Ads Right Header

பொதுஅறிவு 25 + 25 வினாவிடைடை! (Part 3)(with answer)

Whatsapp ல் இணைந்திட
Click here to joint our group

1 . தேசிய நெருக்கடி நிலை பற்றிக் கூறும் ஷரத் எது ?

1 ) விதி 352
b ) விதி 356
c ) விதி 360
d ) விதி 362

2 . முகவுரையை இந்திய அரசியலமைப்பின் உயிர் ( ஆன்மா ) என்று கூறியவர் யார் ?

a ) எர்னஸ்ட் பர்க்கர்
b ) K . M . முன்ஷி
c ) தர்க்கஸ்தாஸ் பர்க்கர்
d ) N . A . பால்கிவாலா

3 . இந்தியக் குடியுரிமை சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ?

a ) 1950
b ) 1952
c ) 1955
d ) 1958

4 . இந்திய அரசியலின் 4வது தூண் எது ?

a ) சட்டமன்றம்
b ) நீதித்துறை
c ) நிர்வாகம்
d ) பத்திரிக்கை

5 . 11வது அடிப்படை கடமை எந்த ஆண்டு எந்தச் சட்டதிருத்தம் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது ?

a ) 84வது சட்டத்திருத்தம் 2000
b ) 86வது சட்டத்திருத்தம் 2002
c ) 89வது சட்டத்திருத்தம் 2003
d ) 92வது சட்டத்திருத்தம் 2003

1.a 2.c 3.c 4.d 5.b

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
6 . மண்பாண்டங்கள் மேல் ஓவியம் வரைந்தது எந்த காலம் ?

a ) பழைய கற்காலம்
b ) புதிய கற்காலம்
c ) இரும்புக் காலம்
d ) செம்புக்கற்காலம்

7 . பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருப்புப் பாதை அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ?

a ) 1850
b ) 1852
c ) 1856
d ) 1859

8 . சந்தேரிப்போர் நடந்த ஆண்டு எது ?

a ) 1527
b ) 1528
c ) 1529
d ) 1530

9 . நாதிர்ஷா மயிலாசனத்தை எடுத்துச் சென்ற ஆண்டு எது ?

a ) 1730
b ) 1732
c ) 1735
d ) 1739

10 . முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தியவர் யார் ?
a ) ரிப்பன் பிரபு
b ) லிட்டன் பிரபு
c ) கானிங் பிரபு
d ) டல்ஹௌசி பிரபு

6.d 7.c 8.b 9.d 10.a
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
11 . தேவதாசி முறை ஒழிப்புச்சட்டம் கொண்டுவந்தவர் யார் ?

a ) சரோஜினி நாயுடு
b ) டாக்டர் . முத்துலெட்சுமி
c ) அன்னிபெசன்ட்
d ) பாத்திமா பீவி

12 . ஐ . நா . வின் தற்போதைய உறுப்பு நாடுகள் எத்தனை ?

a ) 192
b ) 193
c ) 195
d ) 198

13 . சூயஸ் கால்வாய் பிரச்சனை எந்த ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது ?

a ) 1950
b ) 1952
c ) 1955
d ) 1956 )

14 , அதிக அளவில் குழந்தைத் தொழிலாளர் உள்ள நாடு எது ?

a ) இந்தியா
b ) சீனா
C ) ரஷ்யா
d ) பிரான்ஸ்

15 . விதவைகள் மறுமணச் சட்டம் எந்த ஆண்டு ?

a ) 1850
b ) 1852
c ) 1856
d ) 1859

11.b 12.b 13.d 14.a 15.c
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
16 . தற்கழற்சியில் வேகமாக சுற்றும் கோள் எது ?

a ) புதன்
b ) செவ்வாய்
c ) வெள்ளி
d ) வியாழன்

17 . ஒரு அட்ச கோட்டிலிருந்து மற்றொரு அட்சகோட்டிற்கு உள்ள தொலைவு எவ்வளவு ?

a ) 105A . மீ .
b ) 110கி . மீ ,
c ) 111கி . மீ .
d ) | 15கி . மீ .

18 . கவசமானது பூமியின் எடையில் எத்தனை சதவீதத்தைக் கொண்டுள்ளது?

a ) 50 %
b ) 65 %
c ) 72 %
d ) 83 %

19 . Pஅலைகள் எவ்வளவு வேகத்தில் பயணிக்கிறது ?

a ) 8km / sec
b ) 5km / sec
c ) 4km / sec
d ) 2km / sec

20 . ' நாகரிகத்தின் தொட்டில் ' ஆக விளங்கும் மாநிலம் எது ?

a ) அசாம்
b ) பீகார்
c ) குஜராத்
d ) தமிழ்நாடு

16.d.17.c. 18.d. 19.a. 20.d.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
21 . நமது நாட்டின் வருவாயில் எத்தனை சதவீதம் வேளாண்மை மூலம் பெறப்படுகிறது ?

a ) 20 %
b ) 30 %
c )  40 %
d ) 60 %

22 . கடைசியாக எந்த ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ?

a ) 2009
b ) 2010
c ) 2011
d ) 2012

23 . ரிசர்வ் வங்கி எப்போது தொடங்கப்பட்டது ?

a ) 1932
b ) 1935
c ) 1949
d ) 1952

24 . முதல் மதியக் குழுவின் தலைவர் யார் ?

A ) எஸ் . வரதாச்சாரி
b ) என் . ஸ்ரீகிருஷ்ணா
c ) உதயகுமார்
d ) அசோக்கமார் மாத்தூர்

25 . இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டு என்ன?

a ) 1990
b ) 1991
c ) 1992
d ) 1995

21.c 22.c 23.b 24.a 25.b
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
26 . மலைகளின் இளவரசி எது ?

a ) ஊட்டி
b ) கொடைக்கானல்
c ) வால்பாறை
d ) ஏற்காடு

27 . தமிழ்நாட்டின் மிகப் பெரிய அணை எது ?
a ) கல்லணை
b ) மேட்டூர் அணை
c ) சோலையாறு அணை
d ) மேலணை

28 . முக்குருத்தி தேசிய பூங்கா உள்ள மாவட்டம் எது ?

a ) சென்னை
b ) இராமநாதபுரம்
c ) நீலகிரி
d ) கோயம்புத்தூர்

29 . தேனீ வளர்ப்பு முறையின் பெயர் என்ன ?

1 ) மோரி கல்சர்
b ) சில்வி கல்சர்
c ) எலி கல்சர்
d ) பிஸ்சி கல்சர்

30 . தமிழக போக்குவரத்து - - - - - - - - - - கோட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது .

a ) 2
b ) 5
c ) 7
d ) 6

26.c 27.b 28.c 29.c 30.d
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
31 . இந்தியாவின் 26வது மாநிலம் எது ?

a ) சட்டீஸ்கர்
b ) கோவா
c ) மிசோரம்
d ) மேகாலயா

32 . முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் மாதிரியை உருவாக்கியவர் யார் ?

a ) P . C . மகேலோநேபிஸ்
b ) ஹரோல்டு தோமர்
c ) D . D . தார்
d ) ஜான் மில்லர்

33 . நேரடி வரி எது ?

a ) சேவை வரி
b ) உற்பத்தி வரி
c ) சுங்க வரி
d ) நில வரி

34 . இந்திய கடற்படை அகாடமி உள்ள இடம் எது ?

a ) மோ
b ) புனே
c ) கொச்சி
d ) டேராடுன்

35 . மத்திய அரிசி ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ள இடம் எது ?

a ) கட்டாக்
b ) சிம்லா
c ) கார்கோடு
d ) நாக்பூர்

31.a 32.b 33.d 34.c 35.a
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
36 . காற்றின் வேகம் மற்றும் திசைவேகத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும் திசையைத் தீர்மானிக்கவும் பயன்படும் கருவி எது ?

a ) அல்டி மீட்டர்
b ) அம்மீட்டர்
C ) அனிமோமீட்டர்
d ) மானோ மீட்டர்

37 . ஒளிமின் விளைவைக் கண்டுபிடித்தவர் யார் ?

a ) ராண்ட்ஜன்
b ) பிளாங்க்
c ) ஐன்ஸ்டின்
d ) மெண்டலீப்

38 . வைட்டமின் Eயின் வேதிப்பெயர் என்ன ?

a ) அஸ்கார்பிக் அமிலம்
b ) கால்சிபெரால்
c ) டோக்கோபெரால்
d ) பைலோகுயினைன்

39 . கூட்டாட்சி முறை பெறப்பட்ட நாடு எது

a ) ஜெர்மனி
b ) ரஷ்யா
c ) கனடா
d ) அமெரிக்கா

40 . தென்னாட்டின் ஸ்பா எது ?

a ) குற்றாலம்
b ) ஏற்காடு
c ) ஊட்டி
d ) கொடைக்கானல்

36.c 37.c 38.c 39.c 40.a
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
41 . நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் எவ்வளவு ?

a ) 2100 / kg ' K '
b ) 3200 / kg ' k ' '
c ) 3800Jkg ' k '
d ) 4180 . Jkg " k ' '

42 . இந்திய அணுக்கருவியலின் தந்தை யார் ?

a ) ஹோமி பாபா
b ) ஹென்றி பெக்கோரல்
c ) லவாய்சியர்
d ) ஜோலியட்

43 . ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் எது ?

a ) எஸ்டீயரிக் அமிலம்
b ) மாலிக் அமிலம்
C ) பார்மிக் அமிலம்
d ) கோலிக் அமிலம்

44 . P " மதிப்பை கண்டறிந்தவர் யார் ?

a ) S.P.L.சாரன்சன்
b ) லவாய்சியா
c ) ஜோலியர்
d ) ஜோசப் அஸ்மிடின்

45 . மண்ணின் வேதிப் பெயர் என்ன ?

a ) ஹைட்ரஜன் ஆக்ஜைடு
b ) சோடியம் கார்பனேட்
c ) சோடியம் பால்மிடேட்
d ) சிலிக்கான் டை ஆக்ஸைடு

41.d 42.a 43.b 44.a 45.d
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
46 . வெண்டைகாயின் இருசொற் பெயர் என்ன ?

a ) ஏபல்மாஸ்கஸ் எஸ்குலெண்டஸ்
b ) அகேசியா காக்சினியா
c ) அகிராந்தஸ் ஆஸ்பெரா
d ) அனகார்டியம் ஆக்சிடெண்டேல்

47 . நைட்ரஜன் உரங்களுக்கு எ . கா . தருக .

a ) தனி ஆப்பர் பாஸ்பேட்
b ) அம்மோனியம் சல் ' பேட்
c ) பொட்டாசியம் நைட்ரேட்
d ) நைட்ரோ பாஸ்பேட்

48 . புரோகேரியாட்டிக் செல்களில் காணப்படும் சைபோசோம் எவை ?

a ) 70S  b ) 80S
c ) 60S  d ) 90S

49 . எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை கண்டறிந்த ஆண்டு என்ன ?

a ) 1930  b ) 1931
c ) 1935  d ) 1942

50 . முதுகெலும்புத் தொடரின் வடிவம் என்ன ?

a ) S
b ) V
c ) U
d )M

46.a 47.b 48.a 49.b 50.a
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

⚓Telegram
Click here to join TG

Previous article
Next article

2 Comments to

Ads Post 4

DEMOS BUY