Ads Right Header

2021 வரக்கூடிய TNPSC தேர்விற்கு படிக்க வேண்டிய புது புத்தக பாடம் அனைத்தும் இலவசமாக ஒரே இடத்தில் ...


Tnpsc படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஓர் அறிய வாய்ப்பு 

2021 வரக்கூடிய TNPSC தேர்விற்கு படிக்க வேண்டிய புது புத்தக பாடம் அனைத்தும் இலவசமாக ஒரே இடத்தில் கொடுத்துள்ளோம்  .

இனிமேல் Online வகுப்பு தேவை இல்லை 

மேலும் இலவசமாக தேர்வும் நடைபெறுகிறது 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளும் கொடுக்கப்படுகிறது 


மேலும் தகவலுக்கு நமது சேனலை சப்ஸ்க்ரைப் பண்ணுங்க . 


சேனல் : https://bit.ly/3aDmJhn 

telegram : t.me/thamizhantnpsc

Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/KmdGFmgAeVdGuM98cZy6nD 


232 பாடமும் ஒரே இடத்தில் 

6TH SOCIAL ACIENCE

1. வரலாறு என்றால் என்ன? - https://youtu.be/7vVQJV1Z6QM 

2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி - https://youtu.be/rrb0xvfeVew 

3. சிந்து வெளி நாகரிகம் - https://youtu.be/NdeV4v8Kw64 

4. தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் - https://youtu.be/rel_QJ1EQP0 

5. பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் - https://youtu.be/sXSEcvaSNLk 

6. நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் - https://youtu.be/YAZv8WwGATE 

7. பன்முகத் தன்மையினை அறிவோம் - https://youtu.be/z2S6weZcL5A 

8. சமத்துவம் பெறுதல் - https://youtu.be/3AOQ05AZKcI 

9. வடஇந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும் - https://youtu.be/_pjdBzQ7yw4 

10. மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் - https://youtu.be/5C4p7rXJYVs 

11. குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை - https://youtu.be/2k9pzhWj6VU 

12. வளங்கள் - https://youtu.be/KZQxeJN_sLg 

13. தேசியச் சின்னங்கள் - https://youtu.be/BJ7q6hNQ5mQ 

14. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் - https://youtu.be/-BMegC9ysbs 

15. பொருளியல் - ஓர் அறிமுகம் - https://youtu.be/xqPfflD5v-4 

16. பண்டைக்காலத் தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும். சங்க காலம் - https://youtu.be/zTQvX49Dz_k 

17. இந்தியா - மௌரியருக்குப் பின்னர் - https://youtu.be/ITiJymOdjnU 

18. பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர் - https://youtu.be/dpvLl6jhzhg 

19. தென்னிந்திய அரசுகள் - https://youtu.be/RZ-e_kiQWGI 

20. ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா - https://youtu.be/8KyP-lCNjIQ 

21. புவி மாதிரி - https://youtu.be/l0ODG46MrmQ 

22. மக்களாட்சி - https://youtu.be/qqFuNuo6LS4 

23. உள்ளாட்சி அமைப்பு - ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் - https://youtu.be/1Wewa90eMTg 


7TH SOCIAL SCIENCE

24. இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் - https://youtu.be/NhhTTgiqRZo 

25. வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் - https://youtu.be/dPCB5g-tvUs 

26. தென் இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் - https://youtu.be/V7t7b5I3D4E 

27. டெல்லி சுல்தானியம் - https://youtu.be/hay9Sdmyj8w 

28. புவியின் உள்ளமைப்பு - https://youtu.be/tjKMnX6ewyA 

29. நிலத்தோற்றங்கள் - https://youtu.be/67xJ0YLr_tY 

30. மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும் - https://youtu.be/fRwp4sSio7s 

31. சமத்துவம் - https://youtu.be/vcErzqwq8rY 

32. அரசியல் கட்சிகள் - https://youtu.be/qDyWqM992CI 

33. உற்பத்தி - https://youtu.be/WdtmC9nu1mA 

34. விஜயநகர், பாமினி அரசுகள் - https://youtu.be/y1vK5Op35bY 

35. முகலாயப் பேரரசு - https://youtu.be/9zWrXCuETzU

36. மராத்தியர்கள் மற்றும் பேஷ்வாக்களின் எழுச்சி : - https://youtu.be/Ar21tmVsBmI 

37. வளங்கள் - https://youtu.be/-a2esTzBLMA 

38. சுற்றுலா - https://youtu.be/DUUV7LlqjTA 

39. மாநில அரசு - https://youtu.be/jKf26fonpeE 

40. ஊடகமும் ஜனநாயகமும் - https://youtu.be/VIDtF682VaY 

41. புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் - https://youtu.be/QBcd5XnaRrQ 

42. தமிழ்நாட்டில் கலையும் கட்டடக் கலையும் - https://youtu.be/oZPybOzm8Ak 

43. தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆசிவகத் தத்துவம் - https://youtu.be/2HhK1RSTOp0 

44. கண்டங்களை ஆராய்தல் வட அமெரிக்கா & தென் அமெரிக்கா - https://youtu.be/6mwlYsQaetA 

45. நிலவரைபடத்தை கற்றறிதல் - https://youtu.be/PQsWATTKNDg 

46. இயற்கை இடர்கள் – பேரிடர் மேலாண்மை - https://youtu.be/6gdtjvmB888 

47. பெண்கள் மேம்பாடு - https://youtu.be/jTG9DGDTd1Y 

48. சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு - https://youtu.be/jKkKHOw_tIY 

49. சாலைப் பாதுகாப்பு - https://youtu.be/xHPh-FrE45o 

50. வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும் - https://youtu.be/ARSy5MH88xU 


8TH SOCIAL SCIENCE 

51. ஐரோப்பியர்களின் வருகை - https://youtu.be/pWWa2HD18mQ 

52. வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை - https://youtu.be/f6Ij3bkSS9c 

53. கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் - https://youtu.be/r8JiwBx_3Fo 

54. மக்களின் புரட்சி - https://youtu.be/G6qviDNbWXc 

55. பாறை மற்றும் மண் - https://youtu.be/bU4WhxYK1eA 

56. வானிலையும் காலநிலையும் - https://youtu.be/sDap1AvjT2o 

57. நீரியல் சுழற்சி - https://youtu.be/NRcqyW1yOcY 

58. மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது - https://youtu.be/Y_wUVAGiQOc 

59. குடிமக்களும் குடியுரிமையும் - https://youtu.be/zU7uMoUKrgQ 

60. பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் - https://youtu.be/T7bkzrsA2JY 

61. இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி - https://youtu.be/eYzOyqhnV3o 

62. இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி - https://youtu.be/gM46TxnFQU4 

63. இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல் - https://youtu.be/Td083jGRPws 

64. இடர்கள் - https://youtu.be/cGYPbQrUXGE 

65. சமயச்சார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் - https://youtu.be/_j0hk6wYsOo 

66. மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் - https://youtu.be/6XlgWCcIGEM 

67. சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் - https://youtu.be/AlsdAIoTp7U 

68. ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்புற மாற்றம் 

69. காலங்கள்தோறும் இந்திய பெண்களின் நிலை 

70. தொழிலகங்கள் 

71. கண்டங்களை ஆராய்தல் – ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா & அண்டார்டிகா 

72. புவிப்படங்களை கற்றறிதல் 

73. பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை 

74. நீதித்துறை 

75. பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் 


9TH SOCIAL SCIENCE

76. மனிதப் பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும்  வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் - https://youtu.be/MuYb-tXitKY 

77. பண்டைய நாகரிகங்கள் - https://youtu.be/3sZAYory8uU 

78. தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும் - https://youtu.be/wyCDJ0LU8wk 

79. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக - அரசியல் மாற்றங்களும் - https://youtu.be/o-jLAZxCAjk 

80. செவ்வியல் உலகம் - https://youtu.be/txQJ7c4Nilg 

81. இடைக்காலம் 

82. இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் - https://youtu.be/3U526V2nLBI 

83. நவீன யுகத்தின் தொடக்கம் - https://youtu.be/ejDLTq7JM08 

84. புரட்சிகளின் காலம் 

85. தொழிற்புரட்சி 

86. ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில்  காலனியாதிக்கம் - https://youtu.be/e2Tl3XH1H4g

87. நிலக்கோளம் - புவி அகச்செயல்பாடுகள் - https://youtu.be/Hr-OlJ3icIA 

88. நிலக்கோளம் - || புவி புறச்செயல்பாடுகள் - https://youtu.be/1z6ziaXuCXY 

89. வளிமண்டலம் - https://youtu.be/kS9y_v50ZlM 

90. நீர்க்கோளம் - https://youtu.be/2O2Yco0BGEY 

91. உயிர்க்கோளம் - https://youtu.be/WiXMxQHYaLU 

92. மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் - https://youtu.be/KTfXmVByGTw 

93. நிலவரைபடத் திறன்கள் - https://youtu.be/of0nx0GBwIc 

94. பேரிடர் மேலாண்மை - பேரிடரை எதிர்கொள்ளுதல் - https://youtu.be/34VXRaPzNwk 

95. அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி - https://youtu.be/XB9G5vW7nAQ 

96. தேர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் - https://youtu.be/Gmmy0lAPAI4 

97. மனித உரிமைகள் - https://youtu.be/1eKgm8stDUI 

98. அரசாங்கங்களின் வகைகள் - https://youtu.be/RK_lZR6jvTM 

99. உள்ளாட்சி அமைப்புகள் - https://youtu.be/txpxmXHOuxU 

100. மேம்பாட்டை அறிவோம். தொலைநோக்கு, அளவீடு மற்றும் நிலைத் தன்மை - https://youtu.be/oH-FPjze2lU 

101. இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு - https://youtu.be/bxEv33Ka8rs 

102. பணம் மற்றும் கடன் - https://youtu.be/Cw6u0FF-4jw 

103. தமிழகத்தில் வேளாண்மை - https://youtu.be/NPt_CJgBuCU 

104. இடம்பெயர்தல் - https://youtu.be/lDOfPLYrLhU 


10TH SOCIAL SCIENCE

105. முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் 

106. இரு உலகப்போர்களுக்கு இடையில் உலகம் 

107. இரண்டாம் உலகப்போர் 

108. இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் 

109. 19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள்

110. இந்தியா - அமைவிடம், நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு - https://youtu.be/GdJn-azVMSo 

111. இந்தியா - காலநிலை மற்றும் இயற்கைத் தாவரங்கள் - https://youtu.be/dcijp5v6pl4 

112. வேளாண்மைக் கூறுகள் - https://youtu.be/lGOjQiWbhk8 

113. வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் - https://youtu.be/y-GQ2udd2Lk 

114. இந்தியா - மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் - https://youtu.be/01G2DgV3gx4 

115. இந்திய அரசியலமைப்பு - https://youtu.be/RL55TmPPL6c 

116. மத்திய அரசு - https://youtu.be/_zfp_Iu4DK4 

117. மாநில அரசு - https://youtu.be/fTJjpGJeTB4 

118. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அதன் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் - https://youtu.be/GlziB5EDA24 

119. உலகமயமாதல் மற்றும் வர்த்தகம் - https://youtu.be/cfL5CFMk0HA 

120. ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள் - https://youtu.be/f5cNBTjBMRM 

121. காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் - https://youtu.be/8aq5noFWtZA 

122. தேசியம் காந்திய காலகட்டம் - https://youtu.be/K6BGjpDvp0s 

123. தமிழ்நாட்டில் விடுதலைப் போராட்டம் - https://youtu.be/QOkcu_itSKM 

124. தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றங்கள் 

125. தமிழ்நாடு - இயற்கைப் பிரிவுகள் 

126. தமிழ்நாடு - மானுட புவியியல் 

127. இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை 

128. இந்தியாவின் சர்வதேச உறவுகள் 

129. உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து - https://youtu.be/3avr8xZHDvQ 

130. அரசாங்கமும் வரிகளும் - https://youtu.be/yEJaVF8iqa8 

131. தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் 


6TH SCIENCE

132. அளவீடுகள் - https://youtu.be/MctMoYblHtM 

133. விசையும் இயக்கமும் - https://youtu.be/MctMoYblHtM 

134. நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் - https://youtu.be/MctMoYblHtM 

135. தாவரங்கள் வாழும் உலகம் - https://youtu.be/5h44Yaf79bE 

136. விலங்குகள் வாழும் உலகம் - https://youtu.be/s4P009V22bg 

137. உடல் நலமும் சுகாதாரமும் - https://youtu.be/gu4qGT_AgFk 

138. வெப்பம் - https://youtu.be/a_cynJueflM 

139. மின்னியல் - https://youtu.be/E2Qvt4xsL0g 

140. நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - https://youtu.be/jVMX1HpH0Ns 

141. காற்று - https://youtu.be/RhYHTInocfs 

142. செல் - https://youtu.be/3hxpjfKCrqs 

143. மனித உறுப்பு மண்டலங்கள் - https://youtu.be/RhnwIEXBxcw 

144. காந்தவியல் - https://youtu.be/t8uLrPAFttE 

145. நீர் - https://youtu.be/0WHe8ASuaTM 

146. அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் - https://youtu.be/TOoTSErCBNs 

147. நமது சுற்றுச்சூழல் - https://youtu.be/c5QSvG_62Ws 

148. அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் - https://youtu.be/T0R3W05AKOQ 


7TH SCIENCE

149. அளவீட்டியல் - https://youtu.be/i2nZZsKuKvQ 

150. விசையும் இயக்கமும் - https://youtu.be/IHsw5si662s 

151. நம்மைச்சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் - https://youtu.be/FcpcqSn9sIk 

152. அணு அமைப்பு - https://youtu.be/ZxAWWizzafA 

153. தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் - https://youtu.be/Guvu5-zx-F0 

154. உடல் நலமும். சுகாதாரமும் - https://youtu.be/JGtQbCVsmoY 

155. வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை - https://youtu.be/8VcLYUtWO6Y 

156. மின்னோட்டவியல் - https://youtu.be/fCa3Qe68xe4 

157. நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - https://youtu.be/N7J9AS6DyiE 

158. செல் உயிரியல் - https://youtu.be/nvvNDglvcag 

159. வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் - https://youtu.be/WGkx3h00t7o 

160. ஒளியியல் - https://youtu.be/duTxB-gDxok 

161. அண்டம் மற்றும் விண்வெளி - https://youtu.be/W4a6EKyc-qk 

162. பலபடி வேதியியல் - https://youtu.be/VZCzdlAWDPo 

163. அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் - https://youtu.be/-vttd0V7AGg 

164. அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகள் - https://youtu.be/Y4_jRrDD5r8 


8TH SCIENCE

165. அளவீட்டியல் - https://youtu.be/DcIqV1KuV8w 

166. விசையும் அழுத்தமும் - https://youtu.be/UwdkGf6GMwM 

167. ஒளியியல் - https://youtu.be/bSwHjRnsF3s 

168. பருப்பொருள் - https://youtu.be/YBq2fnbY8Lg 

169. நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - https://youtu.be/szJqYtPHXuc

170. நுண்ணுயிரிகள் - https://youtu.be/2eMs6waBClo 

171. தாவர உலகம் - https://youtu.be/hybDvEvDFms 

172. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் - https://youtu.be/BgypBsNd5ek 

173. வெப்பம் - https://youtu.be/AVRIW41W2UY  

174. மின்னியல் - https://youtu.be/FjSgmjDrPn4 

175. காற்று - https://youtu.be/fR7AE4B13eE 

176. அணு அமைப்பு - https://youtu.be/i-mbpx3gDmE 

177. இயக்கம் - https://youtu.be/cgdmwFKC_h0 

178. வளரிளம் பருவமடைதல் - https://youtu.be/1pNVgtp1uPg 

179. ஒலி - https://youtu.be/OL4daiMN6Hs

180. காந்தவியல் - https://youtu.be/uOLiAHj_TLM 

181. அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும் - https://youtu.be/5V8yKB4OZmQ 

182. நீர் - https://youtu.be/fnghDCOtkNY 

183. அமிலம் மற்றும் காரம் - https://youtu.be/3xL4Y47wuEQ 

184. அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் - https://youtu.be/77YebHkSNsM 

185. பயிர்பெறுக்கம் மற்றும் மேலாண்மை - https://youtu.be/la_dQq19Ylg 

186. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் பாதுகாப்பு - https://youtu.be/WgdYpDCKBH8 


9TH SCIENCE

187. அளவீடுகளும், அளவிடும் கருவிகளும் - https://youtu.be/OUqdf0XBC6I 

188. இயக்கம் - https://youtu.be/amy36f9lnRg 

189. ஒளி - https://youtu.be/psO2JtRmDbc 

190. நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் - https://youtu.be/MPEAt30UXhQ 

191. அணு அமைப்பு - https://youtu.be/AC5EL2ds-_k 

192. தாவர உலகம் - தாவர செயலியல் - https://youtu.be/8SKYvdINGHI 

193. விலங்குலகம் - உயிரிகளின் பல்வகைமை - https://youtu.be/5uOJ6EQuZew 

194. சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் - உயிர்வாழ உணவு - https://youtu.be/65LHTzPG98Y 

195. வெப்பம் - https://youtu.be/T6gSk9GJzGs 

196. மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் - https://youtu.be/IaV9rrZfcUk 

197. காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் - https://youtu.be/X-dOArsjgfg 

198. தனிமங்களின் வகைப்பாடு அட்டவணை - https://youtu.be/mq-Lon94sCw 

199. வேதிப்பிணைப்பு - https://youtu.be/xolefWfvDBw 

200. அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் - https://youtu.be/oMpocAnRjO4 

201. திசுக்களின் அமைப்பு - https://youtu.be/t6eINXkYJz0 

202. விலங்குகளின் உறுப்பு மண்டலங்கள் - https://youtu.be/GjHhW7vdLlg 

203. பாய்மங்கள் - https://youtu.be/Jt7wAJP5uzc 

204. ஒலி - https://youtu.be/RnagB_Qd188 

205. அண்டம் - https://youtu.be/KcoB6hVoES4 

206. கார்பனும் அவற்றின் சேர்மங்களும் 

207. பயன்பாட்டு வேதியியல் - https://youtu.be/mT3pbUqvihQ 

208. சூழ்நிலை அறிவியல் - https://youtu.be/2BPISTIbTjs 

209. பொருளாதார உயிரியல் - https://youtu.be/z6K4tqR-0u0 

210. நுண்ணுயிரிகளின் உலகம் - https://youtu.be/mZcjgPTSUWo 


10TH SCIENCE

211. இயக்க விதிகள் - https://youtu.be/YvO_-PmnpXs 

212. ஒளியியல் - https://youtu.be/9BNoFyEKFr8 

213. வெப்ப இயற்பியல் - https://youtu.be/FKgOI4UZeuw 

214. மின்னோட்டவியல் - https://youtu.be/3Jjs2pJWTSc 

215. ஒலியியல் - https://youtu.be/h7C9kxGM7SU 

216. அணுக்கரு இயற்பியல் - https://youtu.be/hPe1SOz12d8 

217. அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் - https://youtu.be/xYLEOdCSHwA 

218. தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு - https://youtu.be/LYZOaYv8bLI 

219. கரைசல்கள் - https://youtu.be/XUK_B095sOw 

220. வேதிவினைகளின் வகைகள் - https://youtu.be/H5dO7i2gEsM 

221. கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும் - https://youtu.be/HvYOSMD8YDE 

222. தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் - https://youtu.be/cvsarBWMObo 

223. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள் - https://youtu.be/-w7TkSY_VmY 

224. தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் - https://youtu.be/5kpcUDh4LQg 

225. நரம்பு மண்ட லம் - https://youtu.be/41vnEOUNjMg 

226. தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் - https://youtu.be/pgak6zPODI8 

227. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம் - https://youtu.be/P8eiYm7Nz7A 

228. மரபியல் - https://youtu.be/ep2Rj_VfGwQ 

229. உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் - https://youtu.be/LfhLWBV-qDA 

230. இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் - https://youtu.be/LrMYNMIo14w 

231. உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் - https://youtu.be/PUCrdLrEtUU 

232. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை - https://youtu.be/ap-deF4FrEg 


தயவு செய்து ஒருவருக்காவது பகிருங்கள்

Previous article
Next article

Leave Comments

Post a comment

Ads Post 4

DEMOS BUY